DSX-generator

De DSX-generator
De DSX-generator is een webgebaseerd programmaatje waarmee een zgn. DSX-file kan worden samengesteld en aan belanghebbende kan worden verstuurd. De DSX-file wordt opgeslagen in XML formaat.

De DSX-file bestaat voor 2D-informatie uit een DXF-file voor de technische informatie en uit een zgn. XML-file voor de ontbrekende technische informatie en de logistieke informatie. De XML-file heeft evenals de DSX-file het xml format.
Voor 3D-informatie bestaat de DSX-file uit een STEP-file voor de technische informatie, een PDF-file voor de bemating en de toleranties en de reeds genoemde XML-file voor de logistieke informatie. De XML-file is in beginsel voor 2D en 3D gelijk.

De XML-file wordt handmatig in standaard schermen samengesteld, de overige files worden geladen en het geheel wordt vervolgens als één pakket naar de belanghebbende verzonden.
DSX-standaard