logo Federatie Dunne Plaat
Home Niet-verspanende bewerkingstechnieken Plaatmateriaal Gereedschappen Colofon
Niet-verspanende bewerkingstechnieken | Verbinden | Laserlassen MBO | Het proces


Proces laserlassen

Laserlassen vindt plaats met laserlicht. Dat noemen we een laserstraal of laserbundel. Laserlassen kan
zonder of met toevoegmateriaal.

We maken onderscheid tussen twee lasprincipes:

  • het geleidingslassen

  • het keyhole-lassen


Warmtegeleidingslassen, bron Rofin



Geleidingslassen
Warmtegeleidingslas, bron Universiteit Twente

Geleidingslassen vindt plaats bij lage vermogensintensiteiten. Met vermogens-intensiteit bedoelen we de hoeveelheid energie per mm2
die een laserstraal kan leveren. We bepalen hiermee hoe diep de laserstraal in het materiaal dringt.

Bij geleidingslassen ontstaat een smalle ondiepe las die een goed uiterlijk heeft en in de meeste gevallen niet nabewerkt hoeft te worden.






ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááKeyhole-lassenKeyhole-lassen en pasmawolk, bron RofinKeyhole-las, bron Universiteit Twente


Keyhole-lassen wordt ook wel dieplassen genoemd
en vindt plaats bij een hoge vermogensintensiteit. De laserstraal dringt daardoor diep in het materiaal.

Door de hoge vermogensintensiteit zijn zeer hoge lassnelheden mogelijk.

De laserbundel maakt een diep smal gaatje, de keyhole, waar omheen zich het smeltbad bevindt. Rondom de keyhole ontstaat een plasmawolk die het smeltbad opzij duwt. De plasmawolk bestaat uit gasvormig metaal dat een zeer hoge temperatuur bezit.

Tijdens het lassen wordt de laskop voortbewogen en vloeit het
gaatje achter de toorts weer dicht. Er ontstaat een diepe smalle las.


Toevoegingen en combinaties

Geleidingslassen en keyhole-lassen zijn lasprincipes die aangevuld kunnen worden
met toevoegmaterialen zoals:


Laserlassen met toevoegdraadLaserlassen met toevoegdraad

In de praktijk hebben we soms te maken met lasnaadvormenádie niet goed aansluiten (te grote spleten). Om deze toch te kunnen lassen, kunnen we een toevoegdraad gebruiken. We doen dat door een draad telkens of continue in het smeltbad te dopen. Er wordt dus extra materiaal aan het smeltbad toegevoegd. We krijgen daardoor een bredere las.




Ook kan het laserlassen worden gecombineerd met andere las- of soldeerprocessen.
Voorbeelden zijn:

  • laserhybridelassen

  • lasersolderen



1. Laserhybridelassen

Laserhybride-lassen, bron Fronius

Als we laserlassen combineren met een ander lasproces bijvoorbeeld MIG/MAG-lassen, worden de voordelen van beide lasprocessen gecombineerd.

Dit betekent dat we een zeer hoge lassnelheid kunnen bereiken door de laser. Bovendien kunnen we door het toegevoegde lasproces de lasrups breder maken en daardoor ruimere lasnaden aanhouden.





laserlassen Als je op de afbeelding hiernaast klikt zie je een filmpje over het laserhybridelassen.


2. Lasersolderen

In de praktijk kunnen we het laserlassen niet altijd toepassen. Bijvoorbeeld als er combinaties van metalen zijn, die moeilijk lasbaar zijn (bijvoorbeeld staal aan aluminium). Hiervoor biedt het lasersolderen een uitkomst.

Lasersolderen, bron Fronius
Bij het lasersolderen wordt de laserstraal als warmtebron gebruikt. De vermogensintensiteit is hierbij erg laag. De te verbinden materialen worden verwarmd tot de soldeertemperatuur. De soldeerdraad wordt toegevoegd en vloeit door de capillaire werking in de soldeernaad.



Beschermgassen, bron TIBBBeschermgassen

We gebruiken tijdens het laserlassen beschermgassen om het smeltbad tegen de buitenlucht te beschermen. Zonder beschermgas zou er een poreuze las kunnen ontstaan. Ook kan de keuze van het beschermgas invloed hebben op de lasdiepte en lassnelheid. Dat gaat op de volgende manier.

Tijdens het laserlassen ontstaat er bij de keyhole-lassen een plasmawolk. Bij het
laserlassen met een CO2-laser be´nvloedt de plasmawolk ('mist') de laserstraal nadelig en vermindert daardoor de lasdiepte.

Bij de vastestof lasers wordt de laserstraal niet nadelig be´nvloed door de plasmawolk.

Welk beschermgas we kiezen, hangt af van welk materiaal we gaan lassen en aan
welke eisen de las moet voldoen. De volgende beschermgassen worden bij het
laserlassen het meest gebruikt:

  • Helium (He)
  • Argon (Ar)
  • Stikstof (N2)

Ook zijn er verschillende combinaties van gassen mogelijk (bijvoorbeeld Ar He-mengsels).



Verdieping

Lasersolderen

Capillaire werking is het effect, dat door de combinatie van lage oppervlaktespanning en kleine spleet, het soldeer in de soldeernaad wordt getrokken.



top
volgende
terug  |  print

zoeken