Ontwikkel je teamleiders, verbeter je organisatie (bezoek aan Havatec)

Ontwikkel je teamleiders, verbeter je organisatie (bezoek aan Havatec)

9 februari 2023

Locatie: Havatec | Kunaweg 1 | 2153 NC Nieuw-Vennep

Aanvang: 9.30 - 12.30 (inclusief rondleiding en lunch)

Thema: Ontwikkel je teamleiders, verbeter je organisatie. 

Havatec is een bedrijf dat high-tech machines ontwikkelt en produceert voor de inspectie en verwerking van bloemen en bloembollen. Sinds 2018 is Havatec gevestigd in een pand met state-of-the-art faciliteiten.  

Hoe zorg je dat je tijdens personeelsschaarste mensen op sleutel posities binnen houdt en ook nog eens stimuleert om te werken aan het verbeteren van de productiviteit. Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige vraagstukken zijn binnen Havatec aangepakt door te investeren in teamleiders.

Waar loopt Havatec tegenaan

Door de aanhoudende vraag naar machines voor de tuinbouwsector en hoger dan de voorspelde groei, is het huidige pand nu al te klein aan het worden voor de enorme groeispurt die Havatec doormaakt. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee: weinig vloeroppervlak, problemen in de interne logistiek, complexiteit van de organisatie van het werk, zoeken van onderdelen, her- en verplaatsen van zaken, etc.

Neem daarbij de groter wordende span of control van teamleiders (meer werk betekent in dit geval ook meer mensen) die niet per se allemaal opgeleid zijn om dit werk te doen...(veel goede mensen zijn gepromoveerd naar de functie van teamleider en kunnen extra begeleiding in hun nieuwe rol goed gebruiken). En ook de schaarste op de arbeidsmarkt, waarbij het zeer belangrijk is om mensen binnen te houden, zeker in deze positie.

O ja en wat we niet mogen vergeten is dat er ook nog machines geproduceerd dienen te worden, die tijdig moeten worden uitgeleverd aan klanten met seizoensgebonden werk (bloementeelt en tuinbouw).

De aanpak

Havatec heeft uitdagende oplossingen gekozen waarbij opleiding en verbetering centraal staan om te investeren in mensen en om aan de verhoogde klantvraag te kunnen blijven voldoen. Hierbij hebben ze gekeken naar de plek waar het allemaal moet gebeuren: 'de werkvloer'. Hoe kun je nu zorgen dat iedereen constant de focus heeft op het daadwerkelijk leren van fouten en hiermee iedere dag een stapje beter produceren. De praktijk laat zien dat dit niet vanzelf gaat; kennis alleen is niet voldoende om deze omslag te maken. Havatec heeft de hulp ingeroepen van KSL Solutions om een blijvende omslag in werkwijze te creëren. Hierbij ligt de focus in zorgen dat de teamleiders zich ontwikkelen als mens waarbij zij zich prettiger voelen in de eigen functie. Hierdoor is de behoefte om te gaan 'shoppen' een stuk lager en wordt de verbinding met de eigen organisatie steeds groter. Hierbij heeft de teamleider de mogelijkheid om te werken aan zaken die niet lekker lopen, zodat het werk gevormd wordt en het werkplezier vergroot wordt. Tijdens deze boeiende ochtend hoor je hoe Havatec inspeelt op de uitdagingen in de markt rondom het binnen houden van personeel en ook hoe de uitdagingen samenkomen met hun snelle groei en welke afwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Rondleiding en interactie met de teamleiders

Tijdens het bezoek is er tijd voor een rondleiding, waarbij het mogelijk is om met de teamleiders zelf te spreken over hun ervaringen met het opleiden en het maken van de vertaalslag naar de eigen praktijk en de resultaten die hierbij behaald zijn voor de teamleider als mens.

Verwacht een mooi bezoek aan een real life case waar nog niet alles perfect is georganiseerd; waarin je met eigen ogen de uitdagingen van alledag aanschouwt en hoort/ziet hoe deze met veel enthousiasme, boerenverstand en goede begeleiding worden aangepakt door de teamleiders, de managers en de rest van de organisatie.