Informatie over digitale standaardisering in de metaalketen

Industriële transitie

De Nederlandse maakindustrie zit midden in de Industriële transitie. Deze is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers:

 • Digitalisering
 • Personificatie
 • Duurzaamheid

Dit brengt een verandering van de klantvraag teweeg namelijk:

 • Dynamischer markt
 • Grotere druk op kosten
 • Kortere doorlooptijden
 • Ketenintegratie

Met het digitaliseren van de werkprocessen kun u op deze veranderende klantvraag inspelen.

Digitaliseren of digitale transitie?

 • Bij het digitaliseren van de werkprocessen worden de bestaande werkprocessen omgezet van analoog (papierstroom) naar digitaal.
 • Bij een digitale transitie wordt het gehele werkproces her-ontworpen, waarbij gekeken wordt of software complete taken kan overnemen. De rol van de medewerker verandert van uitvoerend naar proces-bewaker naar uiteindelijk proces-verbeteraar.

Digitaliseren is maatwerk en heeft impact op de gehele onderneming en start bij de visie en strategie.

Stappenplan:

 • Creëer een gezamenlijke mind-set (Directie – MT – medewerkers)
 • Zet een duidelijke stip op de horizon
 • Ontwikkel hierop de juiste strategie met het einddoel in het vizier
 • Maak maximaal gebruik van de digitale informatie (tekeningen)
 • Voer informatie eenmalig in, zo vroeg mogelijk in het proces 
 • Maak gebruik van software-oplossingen en gebruik haar mogelijkheden
 • Maak alle werkprocessen transparant en verbind ze met elkaar
 • Stap voor stap implementeren
 • Een maximaal rendement van digitalisering krijgt u als het gehele proces, van offerte tot factuur, gedigitaliseerd is/de digitale transitie heeft ondergaan.

Het digitaliseren is een ingrijpend, langdurig proces, waarbij de positie van de mens centraal staat. Anderzijds is het realiseren van de koppelingen tussen systemen en machines niet eenvoudig. Onderschat het niet, laat u daarom hierbij goed adviseren.

Peter Nales
Smart4factories
www.smart4factories.nl
Zie ook webinar FDP 15 juli 2020 (link naar Webinar)