responsive image

Lidmaatschap

Lidmaatschap Federatie Metaalplaat

Door lid te worden van Federatie Metaalplaat:

  • kunnen ondernemingen voor technische vragen op het gebied van product- en productietechnologie van metaalplaat een beroep doen op technisch adviseurs van FDP;
  • kunnen ondernemingen (gratis) een kennisbehoefte-inventarisatie dunne plaat laten uitvoeren. Deze kan naar wens worden aangevuld met technische adviezen voor de gesignaleerde problemen en een advies over kennismanagement;
  • blijven ondernemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van metaalplaattechnologie;
  • kunnen ondernemingen gebruik maken van de kennis en ideeën van andere leden;
  • worden ondernemers op de hoogte gehouden van de specifieke opleidingen die er met betrekking tot dunne-plaatverwerking zijn. Tevens informeert FDP haar leden over de actieve rol die zij heeft in het afstemmen van het opleidingenaanbod op de behoefte uit het bedrijfsleven.

Aspirant-deelnemer/definitief deelnemerschap
Om de doelstellingen van FDP te realiseren en om de diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de verwachtingen van de leden, is het belangrijk dat de deelnemers aan FDP uitsluitend afkomstig zijn uit de bedrijfskolom metaalplaat en buis of nauw verbonden zijn met deze bedrijfskolom. Om dit te kunnen waarborgen is het principe van 'aspirant-deelnemerschap' ingevoerd. Dit houdt in dat men vanaf het tijdstip van schriftelijke aanmelding tot en met de eerstvolgende bestuursvergadering 'aspirant-deelnemer' is. Het bestuur zet dit, in principe, om in een definitief deelnemerschap. In de meeste gevallen zal het gaan om een formaliteit.

Gedragsrichtlijnen
FDP, ketenorganisatie van bedrijven in de productie van metaal, metaaldistributie en metaalverwerking vertegenwoordigt en promoot gemeenschappelijke belangen van de leden naar onder andere de overheid en bestuursorganen, politieke en maatschappelijke groeperingen, andere verenigingen en het publiek. FDP houdt zich bezig met kennisoverdracht (metalen en hoe deze metalen te verwerken), marktonderzoek en actuele vraagstukken die in de sector spelen. Deze activiteiten vinden gecoördineerd plaats met of onder de leden binnen de grenzen van de antitrustwetten. FDP biedt daarom een waardevolle legitieme service voor de leden.

Europese en nationale mededingingswetgeving
FDP is vastbesloten om te voldoen aan de Europese en de nationale mededingingswetgeving. De activiteiten van FDP mogen in geen geval leiden tot een beperking van de mededinging tussen de leden, noch mogen vergaderingen of bijeenkomsten, door FDP georganiseerd of ondersteund, door de leden gebruikt worden om toekomstig marktgedrag te beïnvloeden zodanig dat dit de mededinging beperkt. Meer in het algemeen mogen het platform en de activiteiten van FDP niet leiden tot misbruik van de antitrustregels.

Handelsactiviteiten
FDP is het niet toegestaan ​​om gedetailleerde informatie over de handelsactiviteiten van de bij haar aangesloten bedrijven te registreren. Dit is een direct gevolg van de antitrustrichtlijnen en het beleid met betrekking tot de geheimhouding van de bedrijfsgegevens van FDP-leden.

Doelstelling FDP
De doelstelling van FDP is het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten bedrijven in alle zaken langs de supply chain met een focus op kennisoverdracht over metalen en hoe deze metalen te verwerken. Deze doelstelling draagt bij aan de ontwikkeling van de Europese supply chain van de plaatwerkverwerkende industrie en de vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden ten opzichte van derde partijen, vooral de gouvernementele organen, de Europese instellingen en andere nationale en internationale organisaties. Binnen dit kader is er geen rol voor FDP in een commerciële transactie. Bij vergaderingen en bijeenkomsten is de FDP-vertegenwoordiger verplicht, indien hij/zij situaties herkent waarin antitrustkwesties kunnen ontstaan, ​deze mogelijk strafbare feiten onmiddellijk te beëindigen. Indien dit niet kan worden bereikt, zal de FDP-vertegenwoordiger de vergadering of bijeenkomst beëindigen en verlaten. Dit wordt vervolgens in de notulen van de vergadering c.q. presentatie van de bijeenkomst opgenomen.


Contributiebijdragen 2024
Voor deelname aan Federatie Metaalplaat wordt een contributiebijdrage in rekening gebracht, waarvan de hoogte is gebaseerd op de omvang van het personeelsbestand van de onderneming. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

tot 20 medewerkers €      395,-- per jaar
20 tot en met 49 medewerkers €      945,-- per jaar
vanaf 50 medewerkers €  1.520,-- per jaar