oZone is een online leeromgeving waar door de deelnemende bedrijven zelf lesmodules voor eigen gebruik in opgenomen kunnen worden.
Daarnaast beschikt oZone over een publieke omgeving waar een grote hoeveelheid algemene lesmodules beschikbaar zijn.