Praktische uitvoering

Vormafwijkingen eindprofiel

Vormafwijkingen kunnen grote problemen geven met de verwerking en aansluiting op andere producten:

Camber:

 • zijdelingse kromming in het horizontale vlak;
 • aangegeven in mm bij een bepaalde lengte;
 • ontstaat doordat de restspanningen in het materiaal niet met elkaar in evenwicht zijn en hierdoor een buigend moment veroorzaken.

Up-Bow / Down-bow:

 • kromming in het verticale vlak naar boven of naar beneden;
 • aangegeven in mm per bepaalde lengte;
 • ontstaat als de profielen geen verticale symmetrie hebben, waardoor asymmetrische restspanningen en een buigend moment ontstaan.

Twist:

 • tordering van het profiel, opgegeven in graden per bepaalde lengte.

End Flare:

 • vervorming aan de uiteinden als profiel wordt afgekort;
 • veroorzaakt doordat inwendige spanningen na het afkorten een nieuw evenwicht zoeken;
 • kan zowel naar binnen als naar buiten plaatsvinden;
 1. Vervorming naar binnen = 'spring in'
 2. Vervorming naar buiten = 'spring out'

 • voorkómen van end flare is moeilijk.

Crown:

 • dwarse bolling van het profiel;
 • vaak met opzet aangebracht, bijvoorbeeld bij lamellen van een jaloezie.

Oil Canning:

 • golving in het middenvlak, soms zichtbaar bij brede panelen;
 • treedt op bij stuikspanningen in het materiaal, waardoor er knikverschijnselen in de plaat komen (alleen bij grotere vlakken);
 • bij wand- en plafondpanelen ongewenst: de golvingen vallen op bij strijklicht.

Correcties

Camber, Crown en Twist worden vaak gecorrigeerd in een universeel richtapparaat, het zogenaamde 'Turks hoofd':

 • dit apparaat wordt vaak na de laatste stand geplaatst
 • er worden rollen op geplaatst die het profiel zo goed mogelijk moeten omsluiten
 • is in horizontale en verticale richting te verplaatsen en kan ook verdraaid worden waardoor productafwijkingen gecorrigeerd worden.

Bij dunne profielen wordt het profiel vaak ook tussentijds gecorrigeerd:

 • tussen twee stands in
 • door een stand bewust iets uit de lijn te plaatsen.

Instellen drukkracht

De drukkracht is afhankelijk van:

 • materiaalsoort
 • plaatdikte
 • buiggereedschap
 • buighoek

Afhankelijk van de buiging moet per stand een buigkracht op de plaat

uitgeoefend worden om het profiel de gewenste vorm te geven.

Dus: boven- en onderrol goed afstellen voor de juiste omvorming.

Het afstellen van deze afstand gebeurt met voelermaten.

Aandachtspunten bij buigen voorgelakte plaat

 • Zorg dat het omvormgereedschap zuiver en schoon is: kleine afwijkingen geven al een beschadiging.
 • Behandel de platen of profielen op het einde van de lijn voorzichtig.