Autogeen lassen

Kenmerk

Autogeen lassen (met een zuurstofacetyleen gasmengsel)

Bij het autogeen lassen wordt de benodigde warmte voor het smelten van de te verbinden metalen verkregen door de verbranding van een brandbaar gas met zuurstof. Het autogeen lassen behoort tot een van de oudste lasprocessen. Het proces kan in principe naar keuze worden uitgevoerd met of zonder lastoevoegmateriaal; gebruikelijk is echter gebruik te maken van lastoevoegmateriaal.

Figuur 1 Schematische weergave van het autogeen lassen

Figuur 2 Onderdelen apparatuur

Lees verder...