Economische aspecten

Economische aspecten

De laskosten bij het MAG lassen zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit loonkosten, energie- en materiaalkosten (lasdraad, beschermgas) en de afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn hierbij verreweg de grootste kostenpost. Het MAG lassen wordt gezien als een economisch aantrekkelijk proces vanwege de gunstige inschakelduur en soms hoge neersmeltsnelheden die bereikt kunnen worden. Met het NIL programma CostComp© kan de prijs per meter laslengte uit voor het lassen van een hoeknaad, I-naad en een V-naad in aluminium worden uitgerekend, zie tabel 1.

Lasnaadvorm

a-hoogte/plaatdikte (mm)

Kosten per meter las in guldens

massieve draad

gevulde draad

Hoeknaad

4

7,50

10,50

I-naad

4

1,50

2

V-naad

6

10

14

Tabel 1 Overzicht kosten per meter las bij het MAG lassen volgens het NIL

kostprijsberekeningsprogramma CostComp (ID = 28 %).

Uit tabel 1 blijkt dat de laskosten per meter laslengte bij het MAG lassen relatief laag zijn ten opzichte van veel andere processen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge lassnelheden en de gunstige inschakelduur van het MAG lassen.