Economische aspecten

Economische aspecten

De laskosten zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit loonkosten, energie- en materiaalkosten (lasdraad, beschermgas) en de afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn hierbij verreweg de grootste kostenpost. Het MIG lassen wordt gezien als een economisch aantrekkelijk proces vanwege de gunstige inschakelduur en soms hoge neersmeltsnelheden die kunnen worden bereikt. Met het NIL programma CostComp© kan de prijs per meterlaslengte uit voor het lassen van een hoeknaad, I-naad en een V-naad in aluminium worden uitgerekend, zie tabel 1.

Lasnaadvorm

a-hoogte/plaatdikte (mm)

Kosten per meter las in guldens

massieve draad, aluminium

Hoeknaad

4

12

I-naad

4

1,70

V-naad

6

16

Tabel 1Overzicht kosten per meter las bij het MIG lassen van aluminium volgens het

NIL kostprijsberekeningsprogramma Costcomp (ID = 28 %).

Uit tabel 1 blijkt dat de laskosten per meter laslengte relatief laag zijn ten opzichte van andere processen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge lassnelheden en de gunstige inschakelduur van het MIG lassen.