Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Sinds enige tientallen jaren is het puntlassen bekend als een economisch lasproces voor met name het verbinden van dunne materialen. De materialen die door middel van puntlassen kunnen worden verbonden zijn: ongelegeerd staal, laaggelegeerd staal, roestvaststaal, aluminium-, titaan-, magnesium-, nikkel-, koperlegeringen, tin en zink. Daarnaast kunnen ook metalen worden gelast met metallische of organische bekledingen. Bekend zijn o.a. verzinkte, veraluminiseerde en verchroomde metalen. Ook kunnen er diverse combinaties van verschillende materialen worden gelast; hoewel hierbij soms speciale voorzieningen moeten worden getroffen om de laslens op de juiste plaats te krijgen. Staalsoorten kunnen vanaf 0,1 mm tot dikten van 5 mm worden gelast. De grootste toepassing van het puntlassen ligt echter bij materiaaldikten van 0,5 tot 2 mm. De twee aan elkaar te lassen metalen delen behoeven qua dikten niet aan elkaar gelijk te zijn. Over het algemeen kan worden gesteld, dat de te lassen plaatdikte afhankelijk is van de toegepaste materiaalsoort. De lasnaad bestaat altijd uit een overlapverbinding.

Het zal duidelijk zijn dat er in elke positie kan worden gelast hoewel uiteraard rekening moet worden gehouden met de toelaatbare elektrodestand. Wanneer de voordelen en beperkingen van het puntlassen worden bekeken, dient rekening te worden gehouden met het feit, dat het proces voornamelijk wordt toegepast op dunne plaat. De alternatieven zijn dan naast andere lasprocessen voor dunne plaat zoals: MIG/MAG-lassen, TIG-lassen en plasmalassen, ook andere verbindingstechnieken zoals: felsen, klinken, schroeven en ook lijmen en solderen. Als belangrijke voordelen van het puntlassen kunnen worden genoemd:

 • Met het puntlassen zijn hoge lassnelheden zijn mogelijk.
 • Het puntlassen is goedkoop (lage kosten).
 • Het puntlassen kent vele toepassingsmogelijkheden (veel materialen lasbaar).
 • Apparatuur voor het puntlassen kan over het algemeen snel worden omgebouwd voor andere toe-passingen.
 • Hoewel de lasser voor het puntlassen over veel kennis moet beschikken (instellen van de

machine), is er geen speciale handvaardigheid vereist.

 • Bij het puntlassen zijn de mogelijkheden voor mechanisering en automatisering zijn groot.

Belangrijke beperkingen van het puntlassen zijn:

 • Bij het puntlassen is voor de meeste toepassingen het lasresultaat op geen enkele wijze direct visueel controleerbaar, terwijl ook de bekende niet destructieve onderzoekmethoden zoals ultrasoon- en röntgenonderzoek beperkt toepasbaar zijn;
 • Puntlasverbindingen vertonen vrijwel altijd spleten, waardoor de corrosiebestendigheid van het product zonder speciale voorzorgsmaatregelen of nabehandelingen beperkt is (spleetcorrosie).
 • Het puntlassen is moeilijk inzetbaar voor het lassen van koper.
 • Reparatie van puntlasverbindingen is erg lastig.
 • Het puntlassen is alleen geschikt voor relatief geringe materiaaldikten.
 • Het puntlassen is alleen maar geschikt voor overlapnaden.
 • Er zijn, zonder aanvullende maatregelen, geen dichte verbindingen te realiseren met het puntlassen.

Het puntlassen wordt zowel toegepast voor enkelstuks als voor massafabricage en staat bekend als een betrouwbaar en economisch proces. In feite is de ruime sortering consumentenproducten (koelkasten, afwasmachines, videorecorders, TV's enz. enz.) die tegenwoordig beschikbaar zijn, alleen mogelijk geworden door de kwalitatieve- en kwantitatieve productie die met het puntlasproces mogelijk is. Maar ook de fabricage van auto's, vrachtwagens, bussen, treinen en vliegtuigen zijn wat betreft hun economische productie gebaseerd en afhankelijk van het puntlassen.