Economische aspecten

Economische aspecten

De laskosten zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit loon-, energie- en materiaalkosten (elektroden, lasdraad, beschermgas) en de afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn hierbij verreweg de grootste kostenpost. Lasprocessen die een relatief lage neersmeltsnelheid en inschakelduur hebben zijn om deze reden meestal niet economisch niet aantrekkelijk. Het TIG lassen van grotere materiaaldikten valt hier bijvoorbeeld onder. Het TIG lassen van dunne materiaaldikten kan meestal wel met redelijke lassnelheden uitgevoerd worden Met het NIL programma CostComp© kan de prijs per meter laslengte uit voor het lassen van een hoeknaad, I-naad en een V-naad worden uitgerekend, zie tabel 1.

Lasnaadvorm

a-hoogte/plaatdikte (mm)

Kosten per meter las in guldens

Hoeknaad

4

192

I-naad

4

27

V-naad

6

179

Tabel 1Overzicht kosten per meter las bij het TIG lassen volgens het NIL

kostprijsberekeningsprogramma CostComp (ID = 15 %)

De laskosten bij het TIG lassen zijn over het algemeen hoog ten opzichte van andere lasprocessen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage inschakelduur en lassnelheid van het TIG lassen