Titelblok

(Bron: Kepser Pro-Metaal BV)

Inschrijving volgens NEN 5308.

 • Zorg ervoor dat tekeningen (bestanden) identificeerbaar zijn. Ze moeten voorzien zijn van tekeningnummer, revisienummer, datum en omschrijving van het product of project.
 • Vermeld bij het revisienummer bij voorkeur ook de aard van de wijziging en de revisiedatum.
 • Vermeld de referentietekening als de tekening van een ander product is afgeleid (lengtevariant, spiegelbeeld).
 • Kies voor een begrijpelijke productnaam (noem bijvoorbeeld niet alles ‘plaat’).

Maatinschrijven

Technische tekeningen bematen volgens ISO 129.


Inschrijving maatlijnen

Technische tekeningen, algemene principes voor weergave maatlijnen, volgens NEN-ISO 128.

Schrift bij bematingen

Technische productdocumentatie schrift volgens NEN-ISO 3098.

Aangeven van maten

 • Schrijf de maten in op de plaats waar men ze bij het maken van het werkstuk zal zoeken, dus in die projectie waarin de vorm of het profiel van het werkstuk het duidelijkst tot uitdrukking komt.
 • Als er bij de productie nog gerekend moet worden om bepaalde maten te achterhalen, zouden er fouten kunnen optreden. Houd bij de bemating daarom al rekening met het produceren van het product. Kies bij boren en lassen voor absolute bemating. (figuur 3)
 • Kies bij zetten voor kettingmaten van buiglijn tot buiglijn. (figuur 4)
 • Vermeld de totale lengtemaat van een werkstuk.
 • Houd in- en uitwendige maten gescheiden. Plaats de lengtematen die betrekking hebben op de inwendige afmetingen boven de figuur en de lengtematen met betrekking tot de uitwendige afmetingen eronder.
 • Vermeld de zetradius niet als deze niet belangrijk is. Algemeen mag Ri=S worden aangehouden.
 • Bemaat functioneel: gebruik toleranties op bewerkingen die haalbaar zijn en tolereer niet kleiner dan noodzakelijk voor het te gebruiken doel.

Figuur 3

Figuur 4