Tolleranties, Ruwheden en Lasaanduiding

(Bron: Kepser Pro-Metaal BV)

Vorm- en plaatstoleranties

Technische tekeningen vorm- en plaatstoleranties volgens NEN-ISO 1101.

Passingen en maattoleranties

ISO passingstelsel, grondslagen van toleranties, grensmaatafwijkingen en passingen volgens NEN-ISO 286. Voorkeurspassingen volgens NEN 2807.
Kies maattoleranties zeker niet te krap, dit verhoogt de productiekosten.

Ruwheden

Geometrische productspecificatie aanduiding van oppervlaktegesteldheid in technische productdocumentatie volgens NEN-EN-ISO 1302.

Lasaanduidingen

Symbolische weergave las- en soldeerverbindingen op tekeningen volgens NEN-ISO 2553.
Lasproces volgens NEN-EN-ISO 4063.
Kwaliteitsniveau volgens NEN-EN-ISO 5817 en NEN-ISO 10042.
Laspositie volgens NEN-EN-ISO 6947.
Lastoevoegmateriaal volgens NEN-EN-ISO 544, ISO 2560 en ISO 3581.