Kraagtrekken

Kraagtrekken

Figuur 37: principe van kraagtrekken

Bij het kraagtrekken wordt een gat Do door middel van een doorn opgetrokken tot de gewenste diameter Dm, waarbij er een “kraag” ontstaat.

Dm - Do

De rek in A: εt = ---------- x 100%

Do

Toelaatbare vervorming:

De toelaatbare vervorming bij het kraagtrekken is afhankelijk van:

a. het productmateriaal- mechanische eigenschappen

- fysische eigenschappen

b. de technologie

- spanningstoestand

- oppervlakte gesteldheid

- rek uit “groter gebied”

Figuur 38. Hoge kragen door het rekken van materiaal uit een groter gebied en door het
creëren van een gunstige spanningstoestand

Tegenhouder:

Door het gebruik van een tegenhouder wordt een gunstige spanningstoestand gecreëerd.

Figuur 39. Tegenhouder gebruikt

Zonder het gebruik van een tegenhouder zal de kraag minder hoog getrokken worden, omdat er dan eerder scheurvorming optreedt.

Figuur 40.Geen tegenhouder gebruikt

In onderstaande figuur is een zeer hard koud nagewalst aluminium met een breukrek van 5% gebruikt, waarbij een totale tangentiële rek mogelijk was van 133%. Hierbij waren twee trekken nodig, omdat de intrekkracht anders resulteert in dwarsscheuren.

1e trek 2e trek

Figuur 41.