Ponsen

Wat is ponsen?

Het ponsen is een scheidende bewerking met de volgende hoofdkenmerken:

  • Mechanische bewerking
  • In tegenstelling met het knippen worden bij het ponsen gesloten contouren gescheiden.

In fig. 1 is een schematische voorstelling gegeven van het gereedschap, waarmede het ponsproces wordt gerealiseerd.

Figuur 1. Ponsproces

Lees verder...